Wanneer het lidgeld ontvangen en verwerkt is, krijgt u automatisch een ingevuld attest voor de mutualiteit toegestuurd per mail. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Inschrijvingen voor nieuwe leden zijn beschikbaar vanaf 1 augustus en gebeuren online.
Klik op “hier inschrijven” en vervolledig de stappen. In deze handleiding staan de stappen nog eens duidelijk uitgelegd.

Stuur een mailtje naar info@gymco.be .

Momenteel is er al een wachtlijst voor Tumbling, Acro en Gymmertjes 2.

Zijn de proeflessen meegevallen en wil je definitief inschrijven? Super! Nu hoef je alleen nog maar het lidgeld over te schrijven om de inschrijving te voltooien.

Dat kan indien er nog beschikbare plaatsen zijn in de groep! We voorzien gratis proeflessen heel de maand september en 2 gratis proeflessen bij later toetreden. Je moet je hiervoor ook online inschrijven (maar geen paniek, dit is geen definitieve inschrijving). Wanneer de inschrijving voltooid is, mag je zoon/dochter de eerstvolgende les op proefles komen.

Als je kind een training niet kan bijwonen, vragen we de hoofdleiding van zijn/haar groep te verwittigen via een berichtje.

De clubregels kan je hier vinden Clubregels

Staat de leeftijdsgroep van jouw kind niet beschikbaar bij de inschrijving, dan is de groep helaas al volzet. In dat geval kan je je zoon/dochter op de wachtlijst plaatsen en wordt je gecontacteerd zodra er een plaats vrij komt.

Het lidgeld dient overgeschreven te worden naar BE69 3632 3333 7378 van GymCo vzw Ledenbeheer met vermelding van “lidgeld naam en voornaam gymnast”.

Zodra de lidgelden betaald en verwerkt zijn, wordt onze kledijverantwoordelijke ingeschakeld om T-shirts uit te delen op de training. Dit gebeurt meestal in de maanden oktober-november. Gelieve even geduld te hebben moest het wat langer duren. Nieuwe leden die doorheen het seizoen toetreden ontvangen een T-shirt in de maand na hun betaling.

Er is geen verplicht uniform tijdens de trainingen. Wel is het belangrijk dat ze sportieve kledij aanhebben (geen jeansbroeken, rokjes, kleedjes…)! De meeste gymnasten turnen op blote voeten. Turnpantoffels zijn ook zeker toegelaten.

Gymnasten mogen een flesje water meenemen naar de training (geen frisdrank, appelsap of fruitsap!). Andere zaken hebben ze niet nodig. Laat waardevolle spullen zeker thuis.

Kijk op de volgende site van de gymfed voor wat te doen bij blessure/ongeval https://www.gymfed.be/verzekeringen

Geen antwoord?

Stel via onderstaand formulier uw vraag.