Onze missie

Bij STOS bieden we recreatieve gymnastiek aan voor kleuters, kinderen, jeugd en (jong)volwassenen. In onze training laten we steeds verschillende gymdisciplines aan bod komen. Onze focus ligt op motorische ontwikkeling en gymnastische basisvorming.

Iedereen is een ster, elke gymnast telt

Samenhorigheid, vriendschap en plezier zijn kernwaarden voor STOS. Voor elke leeftijdscategorie organiseren we onze lessen dan ook op zo’n manier dat iedereen kan deelnemen, ongeacht talent of beperkingen. Iedereen oefent volgens zijn tempo en kunnen. Gymnasten met een beperking proberen we steeds zo goed mogelijk te integreren in de basisafdelingen.

Extra gemotiveerde gymnasten met meer talent, kunnen zich verder ontwikkelen in onze optiegroepen. In die groepen willen we talent verder uitbouwen en maximaal laten ontplooien. We hechten belang aan inzet, conditie, vertrouwen, teamgeest en verantwoordelijkheid.

Talent moet getoond worden

Elk jaar organiseert onze club activiteiten zoals kijklessen, een brevettendag en tweejaarlijks een turnshow afgewisseld met een STOS event. Zo geven we onze leden de kans hun kunnen ook aan een publiek te tonen. We spreiden de activiteiten bewust over het turnseizoen zodat ouders en/of familieleden het talent van hun gymnast kunnen zien groeien.

Gymnasten uit de optiegroepen krijgen ook de kans om deel te nemen aan verschillende wedstrijden in groepsverband. In het verleden namen zij ook al deel aan buitenlandse festivals in Estland, Zwitserland en Italië.